Management

Board of Directors
Chairman
TIAN Huiyu MPA
Vice-Chairman
LI Hao MBA
Directors
ZHU Qi MSc
XU Shiqing PhD
LIU Jun MBA
ZHANG Cheng MBA
ZHU Jiangtao MSc
CHOW Kwong Fai Edward* JP, BA, FCA, FCPA, FHKIoD
LIU Erh Fei* MBA
KWOK Lam Kwong Larry* SBS JP, LLM, FCPA
WANG Qixin* MBA
CHEUNG Yan Leung Stephen* BBS, JP

* Independent Non-executive Director

Secretary
CHU Hon Yee Iva BA(Hons), MCG, ACIS, ACS
Executives
Executive Director & Chief Executive Officer
ZHU Qi MSc
Executive Director, General Manager & Chief Risk Officer
XU Shiqing PhD
Executive Director & General Manager
LIU Jun MBA
General Manager
FENG Xuefeng PhD
Chief Financial Officer
CHEUNG Chung Keung MSc, MBA, FCCA, CPA, FRM
Chief Information Officer & Chief Operating Officer
WANG Zhiqiang MSc
Assistant General Managers
CHAN Kin Hing MBA, LL.B. (Hons), ACIS, ACS
SONG Lihua MSc
CHUNG Siu Kuen BBA (Hons), MBA, LL.B. (Hons), RSSC
HE Xin MBA

Search Results